วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ศึกษาธรรมชาติ"ป่าเขาหลวง"


พื้นที่วนอุทยานถ้ำเขาน้อย ท้องที่ ตำบลหนองกวาง

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ศึกษาธรรมชาติ"ป่าเขาหลวง"  เป็นเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติป่าเขาหลวง ศึกษาระบบนิเวศป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ พรรณไม้นานาชนิด ไม้ไผ่ชนิดต่างๆ และชนิดของหินที่มีอยู่ในป่า ระทางเดินประมาณ 1,560 กิโลเมตร


   ประมวลภาพถ่าย 

ประโยชน์ที่ได้รับ
      
         หลังจากที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติมาแล้ว ได้ศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพป่าไม้ ชนิดพันธุ์ไม้ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนได้รับความเพลิดเพลิน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น