วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนรายวิชาพลศึกษา


กิจกรรมรายวิชาพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา


กิจกรรมการเรียนนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนรายวิชาพลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา ในรายวิชานี้ส่วนมากจะเป็นการเรียนในภาคปฎิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี ไม่ว่าจะเป็น การเรียนว่ายน้ำ การเล่นฮูลาฮูป การปั้นจักรยานฯ


   ประมวลภาพถ่ายประโยชน์ที่ได้รับ

1.การเรียนว่ายน้ำ

    -ได้รู้วิธีการว่ายน้ำที่ถูกต้อง

    -รู้จักวิธีการเอาตัวรอดในน้ำ

2.การเล่นฮูลาฮูป

    -ได้ลดหน้าท้อง

    -ฝึกความอดทน

3.การปั่นจักรยาน

    -ได้รู้เส้นทางต่างๆใน อ.จอมบึง

    -ได้ออกกำลังกายภายในตัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น